Svenskamodelltåg

Senaste inläggen

ANNONS
Av Svenskamodelltåg - 11 september 2011 14:15

Här redovisas upptäckta tryckfel och övriga felaktigheter.


 • sid 5: Högra spalten: Företaget heter;
  Rimbo Grande Modeller AB.
 • sid 13: Vänstra spalten 3:e raden nerifrån: 
   
 • Tp-loket levererades år 2002. Stryk raden.
 • sid 21: K-nr 1P: Nr saknas, skall vara:3338.
 • sid 45: K-nr 20580: Två varianter upptäckta:
  V1: Ljusgrått flak. V2: Blågrått flak.
 • sid 52: K-nr 43772 och 43773 har bytt plats. 43772 är
  Biovagn och 43773 är 1kl.
 • sid 58: K-nr 21264: Fel loknr, skall vara 938.
 • sid 59: K-nr 4532: Fel L, skall vara 12.
 • sid 64: K-nr 218 V4: Fel takfärg. Skall vara Ljusgrått.
  V4 finns även utan gasblandarfäste.
 • sid 65: K-nr 321: V1: Text: smaken som..., finns även en variant med grön text.
 • sid 65: K-nr 327: V1: Fel årtal, skall vara 1961.
 • sid 65: K-nr 502: Fel typ, skall vara Kylvagn. K-nr 503: Fel Litt, skall vara Hs.
 • sid 66: K-nr 54: Finns även märkt Litt Id med
  Nr: 803-5-027-2.
 • sid 73: K-nr 9141: Fel text under Anm. Rätt text: Brun med pilar utan NEM-ficka.
 • sid 74: K-nr 9257 V4: Fel Nr, skall vara 4413.
 • sid 77-78: Presentsatser 4420 och 9700: Flera olika beteckningar förekommer efter K-nr. Bla. S4, S06, X09, Z1.
 • sid 78: K-nr 3568: Nr saknas. Skall vara 120 8453-7.
 • sid 78: K-nr 9700X09, vagn 9257: Fel Nr, skall vara 4413.
 • sid 93: Bild på kylvagn H3. Bilden har hamnat på fel sida. Det är en vagn från Västerås Vagnagentur och skall vara placerad längst ner på sidan 155.
 • sid 108: K-nr 45291: Fel Litt och Nr, skall vara B7FA 5331
  och B7FA 5332.
 • sid 110: K-nr 4304B: Fel Litt, skall vara Gblu.
 • sid 110: K-nr 46451: Ytterligare en variant har upptäckts. 
  V2 med Nr 237-8699-5.
   
 • sid 110: K-nr 46456: Ytterligare en variant har upptäckts. V1 med Nr 246-9334-9 och År 1991. V2 med NR 246-9329-9 och År 1992.
 • sid 111: K-nr 46878: Fel År. Vagnen blev försenad och
  kom ut 2002.
   
 • sid 111: K-nr 47512: Ytterligare två varianter har upptäckts. V3 med Nr 1085499-6 och V4 med Nr 1085510-0.
 • sid 113: Reklamvagnar: Ytterligare en variant har upptäckts. V9 med text: LEKIS i BORLÄNGE.
      
 • sid 113: K-nr 4020C, vagn 4304B: Fel Litt, skall vara Gblu.
 • sid 113: Presentsats 41060: Fel K-nr. Skall vara 41020: Satsen innehåller även en SHELL tankvagn med K-nr 46205 och L=10.
 • sid 113: Ytterligare en presentsats har upptäckts, nämligen
  K-nr: 4039A: som kom ut år 1984.
  Den innehåller: Lokomotor K-nr 4162A:S med Litt SJ VX.
  Nr 999. L=12.
  SHELL tankvagn K-nr 4384A. L=10. Tippvagn K-nr 4385A. L=10, samt en Ö-godsv K-nr 4306S Litt DB Rr20 Nr 400330 och L=12, försedd med timmerlast.
 • sid 131: Mitt på sidan: V5 Tankvagn Q12 är baserad på Märklin 4440.
 • sid 131: Längre ner på sidan: V3 Kylvagn Skånemejerier:
  Fel År, skall vara 1986.
 • sid 137: K-nr 1: Finns även en version V2 med
  Nr 150 0 355-7. År 1986.
 • sid 151: Längst ner: 3kl B6. Fel År. Vagnen blev försenad och kom ut 2002. K-nr 4012.
 • sid 160: Längst ner: Ellok Oa/Ob. Fel År. Loket blev försenat och kom ut 2004.
 • sid 163: Rubriken skall vara: Rimbo Grande Modeller AB.
 • sid 175: K-nr 5: Fel År. Loket blev försenat och kom ut 2002.
 • sid 178: Näst längst ner: TMY 1111. Fel År. Loket blev försenat och kom ut 2003. K-nr 4411 (DC) resp 94411 (AC).
 • sid 178: Längst ner: TMX 1042. Fel År. Loket blev försenat och kom ut 2003. K-nr 4374 (DC) resp 94374 (AC).
 • sid 180: Bild på lok Litt Da: Bilden visar version 2.
 • sid 192: K-nr 4: Vagnen är baserad på Fleischmann nr 5525.
 • sid 199: Vänstra spalten: Brock, Bernt, skall vara Brick, Bernt.
ANNONS

POCHERBULLETINEN

Varje nummer behandlar en av Pochers svenska vagnar med utförlig information om alla kända varianter. Dessutom en fyllig historik om förebilden. Ett kapitel i varje nummer handlar om företaget Pocher.

24 sid A5 format i färg.      Pris 70 kr/st + porto 18 kr/st. Sätt över pengar på Plusgiro: 637 20 59-3.   Glöm inte att ange vilka nummer som önskas. Köp alla nio nr för 550 kr + porto 72 kr.

KONTAKT

H-felt Förlag

Badstrandsv.19

141 39 Huddinge

 

E-Post: h.felt@swipnet.se 

MÄSSOR

Vi finns på HJUL-marknaden i Solna den 30 november 2019.

LÄNKAR


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se